Your Project Partner

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem, który kształtował się zgodnie z ideą: "jeśli uda Ci się zgromadzić wystarczającą liczbę mądrych ludzi, wszystko staje się możliwe". Są wśród nas specjaliści w zakresie projektowania, wdrażania i rozpowszechniania aplikacji internetowych.

Czym się zajmujemy

Jeśli masz zalążek pomysłu, nasz zespół pomoże Ci go rozwinąć i zrealizować.
Projektujemy, budujemy i wdrażamy duże i małe aplikacje internetowe, dbając o to, by realizowały założenia biznesowe i pracowały na Twój sukces.

Opinie klientów

Spółka zrealizowała projekt współfinansowany przez UE w ramach działania 8.1 PO IG, pt. "Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych"

Ostatnie projekty

Aktualności

PM Compass

PM Compass to program wspomagający zarządzanie projektami w firmach różnych branż i różnej wielkości. Potrzebę wdrożenia tego narzędzia dostrzegą Ci, którzy borykają się z problemem opanowania wielu, jednocześnie realizowanych projektów i inwestycji, co w przypadku braku dysponowania rzetelnymi informacjami na temat aktualnego statusu i stopnia realizacji projektów, jest po prostu nieuniknione.

PM Compass dostarcza całościowego obrazu przedsięwzięć, obejmując wiele aspektów istotnych dla organizacji i przynosząc nieocenione korzyści. Główne funkcjonalności:
Zarządzanie portfelem projektów,
Planowanie i Harmonogramowanie prac,
Karty pracy - rozliczanie czasu pracy,
Zarządzanie dokumentacją projektową.

pmcompass.com

Projekt: Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych | 01-12-2009

Firma PM PARTNER otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.1, na realizację innowacyjnego projektu pt.: "Stworzenie internetowego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach projektowych"

więcej >>